egzekuzjaUmawiając się z instytucją finansową na pożyczenie sumy pieniędzy, zgadzamy się na jej spłatę na określonych warunkach. Sęk w Tm, że życie potrafi płatać bardzo różne figle i nawet jeśli nasze intencje są jak najbardziej prawidłowe, istnieje całkiem spore ryzyko, że kiedyś w naszym życiu nie uda nam się spłacić zobowiązania w sposób, jaki byłby optymalny dla wszystkich stron, czyli po prostu z harmonogramem spłat.

W takich sytuacjach zaczynają się mnożyć problemy i jeśli współpracujemy z niezbyt ufającą nam lub zacietrzewioną instytucją, może ona w stosunku do nas wszcząć postępowanie egzekucyjne. Rozpoczyna to serię bardzo wielu nieprzyjemności.
Postępowanie egzekucyjne ma to do siebie, że prowadzone jest jednocześnie przez wiele różnych organów, które nie do końca potrafią się ze sobą kontaktować. Mamy tutaj wierzyciela, sąd rejonowy, komornika, instytucje blokujące nasze środki i tak dalej. Jeden organ wydaje decyzje, inny działa, a jeszcze innemu spłacamy pieniądze. Z tego powodu zdarza się czasami, że prowadzona jest egzekucja już spłaconego długu.
Jest to oczywiście sytuacja ze wszech miar patologiczna i gdyby istniał odpowiedni system komunikacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w postępowania, nigdy by do czegoś takiego nie doszło. W chwili, kiedy komornik odjeżdża naszym samochodem z telewizorem w bagażniku, nie ma jednak co zastanawiać się nad działaniem systemu. Trzeb zacząć wykorzystywać jego elementy do obrony.

Jeśli trwa egzekucja już spłaconego kredytu, oznacza to, że tytuł egzekucyjny stracił swoją moc prawną. Takie zdarzenie zostało przewidziane przez ustawodawcę i dało nam prawo do wniesienia do sądu powództwa przciwegzekucyjnego.

W takim piśmie należy wskazać, że dług będący podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie jest już wymagalny, ponieważ został w całości spłacony. Na dowód tego należy pokazać odpowiednie pokwitowania, co powinno załatwić sprawę.
Sąd w takiej sytuacji wydaje odpowiednie decyzje w zasadzie automatycznie, co oczywiście nie oznacza, że całkowicie bezzwłocznie. Należy też pamiętać, że problem, który spowodował egzekucję już spłaconego kredytu dalej istnieje, więc naprawdę warto jest dopomóc komornikowi w szybkim otrzymywaniu odpowiednich informacji i po prostu informować go na bieżąco z przebiegu sprawy zanim jeszcze dostanie oficjalne pisma. To one są dla niego zobowiązujące, ale komornik też człowiek.

Egzekucja już spłaconego kredytu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *